Home

Vi udvikler ideer til-, projekterer, og koordinerer byggeopgaver.

Tilblivelsesprocessen fra idé til byggeri er sammensat, og stiller flere forskel- lige krav til den som varetager opgaven.
Se mere om dette under Præsentation.

Vi mener at de 3 ovennævnte punkter er lige vigtige, fordi det hele til syv- ende og sidst hænger sammen i en stor helhed. Helhed er derfor et naturligt ankerpunkt i vores arbejde, så vel som i vores opgaveløsninger.

Rasmus Skaarup